close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • OBYWATELSTWO POLSKIE

 • Kwestie obywatelstwa reguluje Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim

   

  1. Dziecko, którego obydwoje lub jedno z rodziców jest obywatelem polskim, nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie. Miejsce urodzenia dziecka nie ma znaczenia.
  2. W ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka rodzice mogą złożyć przed konsulem oświadczenie  o wyborze dla dziecka obywatelstwa państwa obcego, którego obywatelem jest jedno z rodziców, jeżeli według prawa tego państwa dziecko nabywa jego obywatelstwo.
  3. Zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z obywatelem innego państwa nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków.
  4. Obywatel polski traci obywatelstwo polskie wyłącznie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta RP. Utrata obywatelstwa polskiego następuje z dniem wydania zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.
  5. Prezydent RP nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na jego zrzeczenie.
  6. Wojewoda wydaje decyzje w sprawie stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: