close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA DWUSTRONNA

 •  

  Relacje polsko - irackie mają wymiar polityczny, gospodarczy oraz kulturalno - naukowy. Obecnie obserwujemy wzrost wymiany handlowej. Oferta naukowa polskich uczelni jest przedmiotem rosnącego zainteresowania ze strony władz Autonomicznego Regionu Kurdystanu. Nasze placówki naukowe rozwijają kontakty z uniwersytetami w Dohuk, Irbilu i Sulejmaiji w ramach programów dwustronnych i unijnych. Na Uniwersytecie Warszawskim kształcą się iraccy studenci. Ponadto intensyfikacji ulega współpraca archeologiczna (szkolenia, wymiana kadr).  

     

  Kalendarium wydarzeń w stosunkach pomiędzy Polską a Irakiem

   

  • 9-10 listopada 2009  Wizyta w Polsce ministra przemysłu i minerałów Iraku Fawzi Franso Haririego
  • 18-20 kwietna 2009 r. wizyta w Iraku podsekretarza stanu w MSZ Jacka Najdera
  • 8 -9 października 2008  Wizyta ministra obrony narodowej Bogdana Klicha w Iraku. Uroczyste zakończenie misji wojskowej PKW.
  • 29 czerwca-2 lipca 2008  Wizyta ministra obrony narodowej Bogdana Klicha w Iraku
  • 16 maja 2007  Wizyta premiera Jarosława Kaczyńskiego w Iraku
  • 20 grudnia 2006  Wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Iraku
  • 13-14 grudnia 2006 XII sesja Polsko-Irackiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej, Naukowej i Technicznej. Delegacjom przewodniczyli: polskiej – minister gospodarki Grzegorz Woźniak, irackiej – minister przemysłu i zasobów naturalnych Fawzi Hariri.
  • 6 września 2006  Spotkanie ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego z ministrem obrony Iraku Abd al-Kadir w Warszawie
  • 6 kwietnia 2006 Wizyta prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Iraku   
  • 21-22 grudnia 2005  Wizyta premiera Kazimierza Marcinkiewicza w Iraku   
  • 11-12 listopada 2005 Wizyta ministra obrony narodowej Radosława Sikorskiego w Iraku
  • 26-27 lipca 2005  Wizyta delegacji rządowej na czele z premierem Markiem Belką i z udziałem ministrów spraw zagranicznych, obrony narodowej i kultury przebywała w Iraku
  • 22 grudnia 2004  Wizyta premiera Marka Belki w Iraku
  • 13-14 września 2004  Wizyta oficjalna tymczasowego prezydenta Iraku Ghazi Maszal Adżil Al-Jawera w Polsce
  • 18 lipca 2004  Wizyta premiera Marka Belki w Iraku
  • 23-26 maja 2004  Wizyta delegacji Państwowej Rady ds. Starożytności i Dziedzictwa Narodowego Iraku na czele z generalnym konserwatorem zabytków A. Salihem w Polsce
  • 18-19 maja 2004  Wizyta ministra spraw zagranicznych Iraku Hoshiara Zebari w Polsce
  • 4 kwietnia 2004  Wizyta Marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka w Iraku 
  • 25 lutego 2004 Wizyta ministra handlu Iraku Ali Alawiego w Polsce
  • 18-20 lutego 2004  Wizyta ministra kultury Iraku Mufida M. Al-Dżazairiego w Polsce
  • 23-25 stycznia 2004  Wizyta delegacji polskiej z wiceministrem spraw zagranicznych Sergiuszem Najarem na czele w Iraku
  • 22 grudnia 2003  Odwiedziny polskich żołnierzy, stacjonujących w Camp Babilon w Iraku, przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego
  • 11 listopada 2003  Obecność premiera Leszka Millera podczas obchodów Święta Niepodległości w Camp Babilon, bazie żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.
  • wrzesień 2003 Początek misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku
  • 30 lipca-2 sierpnia 2001  Wizyta ministra handlu Iraku Muhammada Mahdi Saleha w Polsce
  • 6-13 września 2000  Wizyta delegacji Zgromadzenia Narodowego Iraku z sekretarzem generalnym Zgromadzenia Ludowego Ghalebem al-Jasinem na czele w Polsce
  • 29-30 lipca 2000  Polsko-irackie konsultacje gospodarcze w Bagdadzie. Delegacjom przewodniczyli: polskiej – wiceminister gospodarki Tadeusz Donocik, irackiej – minister handlu Mehdi Saleh
  • 25-27 marca 1996  Polsko-irackie konsultacje polityczne w Warszawie. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Robert Mroziewicz, irackiej – Riyadh Mahmoud Sami Al-Qaysi
  • 2-8 grudnia 1994 Wizyta delegacji Ministerstwa Przemysłu i Handlu z podsekretarzem stanu Edwardem Nowakiem na czele w Iraku
  • 3 maja 1991 Powierzenie Polsce – w wyniku porozumienia i wymiany not między Irakiem i USA – reprezentowania interesów amerykańskich w Iraku. Otwarcie w Bagdadzie przy Ambasadzie RP Sekcji Interesów USA, działającej do 2003 r.
  • 20-21 grudnia 1990   Wizyta wiceministra spraw zagranicznych Iraku Saad A. Fajsala w Polsce
  • wrzesień 1990-styczeń 1991 Ewakuacja polskich firm i placówki (14 stycznia 1991) z Iraku
  • 17-20 lutego 1989  Wizyta oficjalna premiera Mieczysława Rakowskiego w Iraku 
  • 8-10 marca 1989 Polsko-irackie konsultacje polityczne w Warszawie. Delegacjom przewodniczyli wiceministrowie spraw zagranicznych: polskiej – Jan Majewski, irackiej – Nazar Hamdoun
  • 18 listopada 1988  Spotkanie ministra spraw wewnętrznych Czesława Kiszczaka z prezydentem Iraku Saddamem Hussajnem w Bagdadzie.
  • 29 czerwca 1987  Wizyta ministra planowania Republiki Irackiej Sami Madżida Faradża’ w Polsce
  • 26 stycznia 1987 Wizyta wicepremiera Władysława Gwiazdy w Iraku
  • 1-8 sierpnia 1986  Wizyta delegacji delegacja Zgromadzenia Narodowego Republiki Iraku z wiceprzewodniczącym Bahaa Aladinem Ahmadem na czele w Polsce
  • 7-11 kwietnia 1986   Wizyta delegacji  Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wiceministrem Janem Majewskim na czele przebywała w Bagdadzie. Delegacji MSZ towarzyszyła delegacja Ministerstwa Handlu Zagranicznego z wiceministrem Andrzejem Doroszem na czele.
  • 10-18 stycznia 1985   Wizyta irackiego ministra przemysłu lekkiego i materiałów budowlanych Tariq Hamad Al-Abdallah w Polsce
  • 4-11 maja 1984  VIII sesja Polsko-Irackiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej Warszawie . Delegacjom przewodniczyli: polskiej – minister handlu zagranicznego Tadeusz Nestorowicz, irackiej – minister handlu Hassan Ali
  • 30 października-3 listopada 1984   Wizyta ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych Stanisława Kukuryka w Iraku
  • 25-28 marca 1985   Wizyta wicepremiera Janusza Obodowskiego w Iraku
  • 27-31 października 1982 VII sesja Polsko-Irackiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej w Bagdadzie. Delegacji polskiej przewodniczył minister handlu zagranicznego Tadeusz Nestorowicz
  • 14-16 września 1981 Wizyta wicepremiera Iraku Taha Jasin Ramadana w Polsce
  • 13-14 października 1980  Wizyta specjalnego wysłannika prezydenta Iraku wicepremiera Naima Haddada w Polsce
  • 11-16 października 1979  Wizyta ministra budownictwa i materiałów budowlanych Adama Glazura w Iraku   
  • 20-23 lutego 1979  Wizyta wiceprezydenta Iraku Taha Muhieddina Ma’arufa w Polsce
  • 9-15 grudnia 1978  IV sesja Polsko-Irackiej Międzyministerialnej Komisji Mieszanej w Bagdadzie. Delegacjom przewodniczyli: polskiej – minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Jerzy Olszewski, irackiej – minister handlu Hassan Ali.
  • 24-27 czerwca 1978 Wizyta ministra spraw zagranicznych Emila Wojtaszka w Iraku
  • 31 października-4 listopada 1977    III sesja Polsko-Irackiej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej w Warszawie. Delegacjom przewodniczyli: polskiej – minister handlu zagranicznego i gospodarki morskiej Jerzy Olszewski, irackiej – minister handlu Hassan Ali
  • 20-23 października 1975  Wizyta przewodniczącego Rady Państwa Henryka Jabłońskiego w Iraku
  • 6-11 maja 1974  Wizyta ministra łączności Iraku Raszid al-Rifai w Polsce
  • 11-20 grudnia 1973  Wizyta wiceministra spraw zagranicznych Jana Czapli w Iraku
  • 27-30 czerwca 1973 Wizyta sekretarza generalnego regionalnego kierownictwa Socjalistycznej Partii Odrodzenia Arabskiego (Baas), przewodniczącego Rady Dowództwa Rewolucji, prezydenta Iraku Ahmada Hassana al-Bakra w Polsce  
  • 21-28 lutego 1970 Wizyta delegacji pod przewodnictwem ministra przemysłu chemicznego Antoniego Radlińskiego w Iraku
  • 6-12 września 1969 Wizyta delegacji wojskowej Iraku z członkiem Rady Dowództwa Rewolucji, szefem Sztabu Generalnego gen. F. Szehabem na czele w Polsce
  • 12-19 czerwca 1969 Wizyta ministra ds. ropy naftowej i bogactw naturalnych Iraku Raszid al-Rifai w Polsce  
  • 22-28 kwietnia 1969 Wizyta delegacji rządowej Iraku z wicepremierem gen. Salah Mahdim Am-Maszem na czele w Polsce
  • 23-25 października 1968 Wizyta przewodniczącego Rady Państwa Mariana Spychalskiego w Iraku
  • 21-24 września 1968  Wizyta ministra spraw zagranicznych Iraku Abd al-Karim Szekli w Polsce
  • 16 września 1968  Otwarcie Ambasady Iraku  w Warszawie (kwiecień-wrzesień 2003 – zawieszenie działalności)
  • 5-11 listopada 1967 Wizyta irackiej delegacji gospodarczej z ministrem przemysłu Ibrahimem Khalilem na czele w Polsce
  • 10 lipca 1959  Uczestnictwo wiceministra spraw zagranicznych Mariana Naszkowskiego w obchodach I rocznicy utworzenia Republiki Irackiej
  • 12-31 grudnia 1958   Wizyta polskiej delegacji handlowej z wiceministrem handlu zagranicznego Januszem Burakiewiczem na czele w Iraku
  • 19 września 1958 Przyjazd pierwszego (po 1945 r.) przedstawiciela dyplomatycznego Polski do Bagdadu 
  • 15 lipca 1958   Ponownie nawiązanie stosunków dyplomatycznych (Republika Iracka)
  • 1950-58 Reprezentacja interesów Iraku w Polsce przez Ambasadę Egiptu Warszawie  
  • 1946-1949 Reprezentacja interesów Iraku w Polsce przez Ambasadę Wielkiej Brytanii w Warszawie  
  • 16 kwietnia 1946   Formalne nawiązanie stosunków dyplomatycznych na szczeblu poselstw
  • 1 stycznia 1942-15 września 1945  Funkcjonowanie Poselstwa RP w Bagdadzie 
  • 1 września 1939-1 marca 1940  Funkcjonowanie Konsulatu Generalnego RP w Bagdadzie 
  • 1932-41 Akredytacja Ambasady RP w Teheranie dla Iraku 
  • 1932 Nawiązanie stosunków dyplomatycznych na szczeblu poselstw 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: