close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA KULTURALNO-NAUKOWA

 •  

  W szeroko pojętym obszarze polsko-irackiej współpracy naukowej odnotować należy trzy tendencje wzrostowe, w tym w odniesieniu do: liczby irackich studentów w polskich uczelniach (87 na różnych uczelniach i kierunkach studiów ze zróżnicowanym finansowaniem); bezpośrednich porozumień między uniwersytetami i kontaktów między nimi oraz relacji akademickich w ramach unijnego programu Erasmus Mundus. Na ostateczną akceptację strony irackiej czeka projekt „Memorandum o Porozumieniu między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP a Ministerstwem Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych RI o współpracy w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego”. Strona polska zgłosiła gotowość kształcenia irackich studentów w  j. angielskim w ramach realizowanego przez władze w Bagdadzie programu odpłatnego kształcenia studentów w uczelniach zagranicznych. Chodzi o pięcioletni program obejmujący 10 tysięcy studentów wysyłanych na studia magisterskie i doktoranckie. 

   

  W Polsce kształcą się studenci oraz doktoranci kurdyjscy. Sukcesywnie podpisywane są przez polskie uczelnie (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) umowy o współpracy z uniwersytetami w Irbilu, Sulejmanii i Dohuk. Ponadto Kurdowie studiują na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Po powrocie do Ojczyzny zasilają oni szeregi kadry akademickiej oraz centralną administrację irackiego Kurdystanu, zyskując pozytywną opinię kierownictwa. Ambasada RP w Bagdadzie, w porozumieniu z polskimi uczelniami zainteresowanymi kształceniem kurdyjskich kadr, podjęła starania o wpisanie polskich placówek naukowych na listę uczelni certyfikowanych, do których Kurdowie mogliby wyjeżdżać na studia opłacane przez ich władze w ramach programu „The Human Capacity Development”. Na ww. liście znajdują się uczelnie z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Hiszpanii, Australii, Turcji, Japonii, Iranu, Malezji, Indii, Chin, Korei, Egiptu oraz państw skandynawskich.

   

  Polscy uczeni już od lat 30. XX wieku z powodzeniem prowadzą badania w Iraku, który stanowi ważną część Bliskiego Wschodu. Dziedzictwo kultury Iraku jest nadzwyczaj bogate, zwłaszcza w wyjątkowe zabytki architektury oraz stanowiska archeologiczne o znaczeniu światowym. Przez pryzmat dziedzictwa starożytnej Mezopotamii  Irak stał się ważnym regionem dla badań prowadzonych przez polskich archeologów.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: