close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA WOJSKOWA

 • W latach 2003-2008 czynnikiem kształtującym stosunki polsko – irackie był udział RP w misji stabilizacyjnej. Polska z powodzeniem dowodziła Wielonarodową Dywizją (MND CS), w gestii której znajdowały się początkowo prowincje Kerbala, Nadżaf, Babil, Wasit i Qadisija.  W ostatniej fazie misji wojskowej w Iraku nasz kontyngent wspomagał procesy stabilizacyjne tylko w prowincji Qadisija. Do jego głównych zadań należało m.in. szkolenie irackich sił bezpieczeństwa, w tym zwłaszcza 8 Dywizji Irackiej Armii, realizacja programów  wsparcia dla miejscowej administracji oraz humanitarnych dla miejscowej ludności. Nasi żołnierze wyszkolili 30 tys. irackich sił bezpieczeństwa, w tym 19,5 tys. żołnierzy, 6 tys. policjantów i 4,5 tys. funkcjonariuszy straży granicznej. W irackiej misji wzięło w sumie udział 15 tys. polskich żołnierzy. Ostatnia, dziesiąta zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego powróciła do kraju 29 października 2008 r., kończąc tym samym pięcioletnią misję polskich żołnierzy w Iraku.

   

  Od 2010 r. do końca 2011 r. w ramach Natowskiej Misji Szkoleniowej (NTMI) w Iraku przebywało 18 ekspertów wojskowych. W sztabie Misji w Bagdadzie prowadzili m.in. sprawy związane z organizacją szkoleń irackich oficerów za granicą, natomiast w bazie wojskowej Al-Rustamija pod Bagdadem, gdzie mieszczą się irackie akademie wojskowe i gdzie wykładali natowscy specjaliści, byli odpowiedzialni za ochronę bazy i szkolenie irackiego batalionu wartowniczego. Polscy żołnierze opuścili Irak w końcu 2011 r. po wygaśnięciem umowy Irak-NATO. 

   

  W 2013 r. strony wyraziły wolę pogłębienia współpracy wojskowej. W obszarze zainteresowania pozostaje między innymi kwestia podpisania międzyrządowych umowy regulujących zasady współpracy oraz szkolenia irackich kadetów w polskich uczelniach wojskowych.  

   

  W 2014 r. z cyklem wykładów w Akademii Wojskowej w Bagdadzie przebywała grupa oficerów AON, Rembertów. Również w 2014 r. podmioty polskiego przemysłu zbrojeniowego aktywnie włączyły się w realizację zadań z zakresu sprzedaży sprzętu specjalnego dla Sił Zbrojnych Iraku. Przedmiotowy sprzęt stanowi realne wsparcie dla Bagdadu w zakresie budowania potencjału obronnego irackiej armii.


  Polskie firmy sektora zbrojeniowego zainteresowane kooperacją ze strona iracką proszone są o kontakt z Ambasadą RP w Bagdadzie, Ataszat Obrony. 
   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: